CADoS

Project CADoS heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ulrum te ontwikkelen en bouwen.Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. Met dit project beogen de samenwerkingspartners voordelen op economisch en technologisch vlak te behalen.

CADoS in een notendop
Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. Het project is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en de afgescheiden vaste stof te benutten voor  de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering  aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energie-opbrengst uit biogas in de slibgisting.

Illustratie_CADoS