Beoogde voordelen

Met CADoS denken we vele voordelen te behalen, zowel economische als technologische.

Economische voordelen op de zuivering:

  • lager totaal energieverbruik;
  • minder verbruik van  chemicaliën;
  • lager slibvolume, minder slibtransport;
  • kleinere zuiveringen in toekomst.

Economische voordelen in de slibverwaarding:

  • biogasopbrengst bij vergisting van het zeefgoed;
  • mogelijkheden voor verdere verwaarding tot hoogwaardiger grondstoffen onderzoeken (bijv. board of bioplastics).

Technologische voordelen:

  • data verzamelen voor onderbouwing van de technologie, om deze verder op markt te brengen;
  • vergroten productie biogas, verkleinen van CO2;
  • optimaliseren bedrijfsvoering van waterzuiveringen;
  • footprint bij verwerking van afvalwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *