Biovergisting

Organisch materiaal als keukenafval en gft  wordt op diverse manieren verwerkt tot producten of grondstoffen. Dat gebeurt via composteren of vergisten. Composteren is een aeroob proces, waarin bacteriën actief zijn die zuurstof nodig hebben om te kunnen leven. Zij breken organisch materiaal af en zetten het om in een aardachtige massa, compost. Gebeurt de afbraak van organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden, dan spreken we over een anaeroob proces. Er zijn dan bacteriën actief die het organisch materiaal omzetten in onder andere methaan, water, kooldioxide en stikstof. Men name het methaan is interessant, omdat dat ook het belangrijkste bestanddeel is van aardgas en biogas. Methaan kan uitstekend gebruikt worden als brandstof voor de productie van duurzame energie. Zeefgoed, dat vrijkomt bij het CADoS proces is een uitstekende grondstof voor vergisting.

Vergisting
Voor biovergisting worden metalen reactorvaten van een paar duizend kubieke meter gevuld met organisch materiaal. Door het materiaal in beweging te houden en te zorgen voor ideale omstandigheden als vochtgehalte en temperatuur zetten bacteriën het materiaal om in onder meer methaan. Dit vrijkomend biogas vangt Attero op. Er zijn meerdere vergistingstechnieken. Systemen waarbij veel water wordt gebruikt en het materiaal in beweging gehouden wordt door roerwerken. Bij een zogeheten droge vergister wordt minder water ingezet en wordt het vergistend materiaal met pompen in beweging gehouden. Een derde systeem is een horizontale vergister, waarbij een horizontaal draaiend roerwerk het materiaal langzaam in beweging houdt. Alle systemen leveren biogas op, dat als energiebron wordt ingezet.

BiogasBiovergisting - vergistingsreactoren en biogasleiding
Het uit vergisting gewonnen biogas bevat tussen 55 en 60 procent methaan, de rest is voornamelijk kooldioxide. Het gas is goed bruikbaar in speciale motoren, die elektriciteit of

warmte leveren. Het opwaarderen van biogas tot groen gas leidt tot een optimaal rendement  omdat er geen energie verloren gaat in de vorm van warmte zoals bij elektriciteitsproductie. Daarnaast wordt voor elke kubieke meter groen gas, dat aan het aardgasnet wordt geleverd, 1,8 kg CO2 bespaard.

Foto rechts: vergistingsreactoren en biogasleiding

Bioplastics uit vergisting
In Venlo heeft Attero een speciale twee fasen vergistingsinstallatie staan. In composteringstunnels wordt gft-afval besproeid met water. Er start een natuurlijk proces in het materiaal: hydrolyse. Bacteriën die in het afval zitten, zetten organische verbindingen – zoals vetten, eiwitten en koolhydraten – om in vetzuren, aminozuren en alcohol. Dit zijn als het ware de bouwstenen van organische verbindingen. Ze hebben de eigenschap dat ze in water oplosbaar zijn. De tunnel is afgesloten van de buitenlucht. Daardoor kunnen onze medewerkers het klimaat in de tunnel zo beïnvloeden, dat de omstandigheden voor de bacteriën optimaal zijn en het proces snel verloopt. Deze vluchtige vetzuren zijn de voedingsbron voor de bacteriën om bioplastics te produceren. Zo heeft Attero een unieke schakel tussen GFT en bioplastics.

Productie van biobased grondstoffen voor de (chemische) industrie is belangrijk in de verduurzaming van de Nederlandse economie. Het CADoS project draagt bij aan deze verduurzaming.