Hoe werkt een fijnzeef

De fijnzeef die voor het CADoS project wordt toegepast is van het type ‘roterende zeefband’ en wordt al toegepast als (mechanische) voorzuivering van huishoudelijk afvalwater. Met de fijnzeef kan de zwevende stof, aanwezig in het afvalwater, door middel van filtratie worden verwijderd.

Fijnzeef-influent

Fijnzeef - dwarsdoorsnede

Zeefband
De fijnzeef bestaat uit een eindeloze zeefband (zeefdoek) met een poriëngrootte van 350 of 500 micron. De poriëngrootte van het zeefdoek is afhankelijk van de deeltjes grootte en het type afvalwater. Voor toepassing in huishoudelijk afvalwater wordt doorgaans een zeefdoek van 350 micron toegepast. Het influent wordt op de fijnzeef gebracht (1), waarna het door het zeefdoek (5) stroomt. De vaste stof  in het afvalwater vormen een ‘brug’ over de poriën, een zogenaamde filterkoek, zodat daarmee ook kleinere deeltjes kunnen worden ingevangen en verwijderd uit het water. De filterkoek wordt met de zeefband naar boven, uit het afvalwater getransporteerd en vervolgens met perslucht (9) van de band afgeblazen. Aanvullend wordt regelmatig de zeefband gespoeld met warm water om te voorkomen dat de poriën verstoppen.

Droge stof
De fijnzeef is voorzien van een regeling die anticipeert op de hoeveelheid zwevende stof die in het afvalwater aanwezig is met als doel het rendement te maximaliseren. Het zeefgoed wordt via een schroef (14) afgevoerd naar een ontwateringcilinder, waarna het de fijnzeef verlaat met een droge stofgehalte van 15% – 25%. Om het zeefgoed verder te ontwateren kan een ontwateringspers worden nageschakeld en zijn droge stofgehalten van 35% – 50% mogelijk.