Onderzoekslocatie

De locatie van het demonstratieproject is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Ulrum.

Google-afbeelding locatieWaarom deze locatie?
Beide betrokken waterschappen (waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan) beschikken over rwzi’s die potentieel interessant zijn voor implementatie van CADoS. Aan de onderzoekslocatie zijn door het projectteam in overleg een aantal randvoorwaarden gesteld, te weten:

  • De zuivering is bij voorkeur een bio-P installatie, waar fosfaat vrijwel volledig “biologisch” wordt verwijderd en opgeslagen in het slib.
  • Een kleine zuivering waar bij voorkeur met één fijnzeef het volledige influent debiet kan worden verwerkt.
  • Een kleine zuivering met beperkte risico’s ten aanzien van de zuiveringsprestaties, ook als technologie aan de grenzen van de mogelijkheden wordt bedreven.

RWZI Ulrum voldoet aan bovenstaande criteria en is daarom als proeflokatie geselecteerd. Ulrum ligt daarnaast bijna op de grens tussen Friesland en Groningen en is centraal gelegen voor alle projectpartners.

Wilt u de locatie bezoeken?
U kunt de CADoS- installatie alleen bezichtigen onder begeleiding van een inhoudelijk betrokken medewerker van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt hiervoor een afspraak maken met de projectleider K. (Klaas) Vleems, telefoonnummer 06-206 16 354 of via k.vleems@noorderzijlvest.nl.

routebeschrijving vanuit Groningen – rwzi Ulrum

routebeschrijving vanuit Friesland – rwzi Ulrum

Onderzoekslocatie - rwzi UlrumGoogle-afbeelding locatie

Google-afbeelding locatieGoogle-afbeelding locatieRWZI Ulrum (Lydia Balkema)