Slibontwatering

Cellulose – dat afkomstig is van toiletpapier – wordt met een fijnzeef-installatie uit het ruw afvalwater (influent) gezeefd. Hierdoor wordt het afvalwaterzuiveringsproces minder belast met vaste stof, waardoor het energieverbruik voor de biologische zuivering wordt verlaagd.

Het onderzoeksproject CADoS is gericht op een vergaande optimalisatie van zowel de waterlijn als de sliblijn. Het proces verlaagt de operationele kosten in de waterlijn en tegelijkertijd wordt de slibverwerking vergaand vereenvoudigd. Tevens ontstaan mogelijkheden om het afgescheiden zeefgoed als grondstof voor onder andere biogas en de productie van bioplastics in te zetten.

Huidige situatie
In het biologische zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum wordt afvalwater met bacteriën gereinigd. Het vuil in het afvalwater is voedsel voor de bacteriën. Hierdoor groeit de bacteriemassa (zuiveringslib). Het overschot (surplus zuiveringslib) wordt ter plaatse ingedikt en met tankauto’s afgevoerd naar een centrale verwerkingsinstallatie in het Groningse Garmerwolde. Hier wordt het zuiveringsslib na bio-vergisting met toevoegstoffen als polymeer en ijzerchloride ontwaterd door een persinstallatie. Vervolgens wordt door derden het ontwaterde slib thermisch gedroogd en daarna met vrachtwagens vervoerd naar cementovens in Zuid Nederland. Het slib wordt hier als een afvalstof verbrand. De asresten worden onderdeel van het cement. Het cement is een grondstof voor o.a. bestratingmateriaal zoals trottoirbanden en betonklinkers.

Cellulose ondersteunt ontwateren van slib
Medio 2014 wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum een proefinstallatie ingezet waarmee het bestaande zuiveringsproces in de waterlijn tegen lagere operationele kosten plaatsvindt. Maar belangrijker nog, de bestaande slibverwerking wordt vergaand vereenvoudigd:

  • Bestaande processen, zoals slibindikking, vervallen.
  • Chemicaliëndoseringen in de slibverwerking worden in belangrijke mate verminderd
  • Het geproduceerde zeefgoed (met ca. 40% drogestof) is een grondstof die per vrachtwagen wordt vervoerd naar een grondstoffenafnemer in de regio;
  • De vrijkomende afvalstoffen worden dichter bij de bron in volume gereduceerd en in de regio als grondstof hergebruikt. Hierdoor minder transportbewegingen.