Internationale belangstelling voor CADoS

De CADoS technologie geniet internationale belangstelling. Er worden gesprekken gevoerd in de USA en het Verenigd Koninkrijk met potentiële partners en klanten. Het doel is het opzetten van strategische allianties en het doorrekenen van specifieke business cases om te komen tot concrete projecten. Brightwork zal hiervoor onder andere aanwezig zijn op de WEFTEC in New Orleans, begin oktober 2014. WEFTEC is de grootste beurs in Noord-Amerika op het gebied van watertechnologie en waterkwaliteit.

CADos goes international

Website CADoS live!

liveEen project met het predicaat wereldprimeur moet ook in de ‘lucht’ te vinden zijn. Daarom is er een website ontwikkeld over CADoS, die sinds 11 april live is. Op deze website leest u over het wat en hoe van CADoS, maar vooral ook over waarom we dit project starten. Lees en verwonder!

CADoS in een notendop
Project CADoS heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ulrum te ontwikkelen en bouwen. Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. Met dit project beogen de samenwerkingspartners voordelen op economisch en technologisch vlak te behalen.

Afvalwater  dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. Het project is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en de afgescheiden vaste stof te benutten voor  de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energie-opbrengst uit biogas in de slibgisting.

Waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen binnen project CADoS. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn. De zes partijen hebben elk een praktisch en financieel aandeel in het project, maar ook elk eigen doelen en belangen.

Laatste nieuws
Regelmatig publiceren we op deze website het laatste nieuws rond CADoS, bijvoorbeeld over mijlpalen of onderzoeksresultaten. Om hiervan op de hoogte te blijven, kunt u de pagina ‘nieuws’ bekijken. Op de pagina ‘publicaties’ vindt u de verzameling van zowel eigen als perspublicaties. Het is ook mogelijk om middels de rss-feed van CADoS op de hoogte te blijven. Hiervoor kunt u het adres http://www.cados.nl/en/feed/ aan uw rss-reader toevoegen of klikken op ‘rss’ onderaan de website.

Tekstgericht
De website is nu nog erg tekstueel ingestoken. Binnenkort plaatsen we ondersteunende beelden bij de teksten.

Vragen of meer info?
Heeft u vragen over CADoS? U vindt onder ‘contact’ de contactgegevens per partij. Als u meer informatie wenst over de website, kunt u contact opnemen met waterschap Noorderzijlvest:  Lydia Balkema, 050 309 9581.

Hoor over CADoS op de volgende symposia

ImageDisplayIn april en juni aanstaande zijn symposia waar het afvangen en benutten van cellulose centraal staat en CADoS vanuit dat vertrekpunt ook relevant is. U leest per symposium een toelichting hieronder.

Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen
Datum:  29 april 2014

Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen. Welke zijn dat? Hoe ontsluit je die? Kunnen hieruit producten ontwikkeld worden met succesvolle marktkansen? Deze vragen spelen bij waterschappen en bedrijven in hun streven naar terugwinning van grondstoffen ter bevordering van duurzamer waterbeheer en ontwikkeling van nieuwe markten.

Verschillende partijen – waaronder waterschap Noorderzijlvest – organiseren een themabijeenkomst met workshops voor MKB-bedrijven, waar de kansen om innovatief te ondernemen toelicht worden.

Toiletpapier uit afvalwater
Datum: 19 juni 2014

De terugwinning van cellulose uit afvalwater is een van de speerpunten van de Waterschappen. Om dit te realiseren is de werkgroep Cellulose opgericht als onderdeel van de Grondstoffenfabriek. Deze werkgroep heeft als doel om de transitie van afvalwaterzuivering naar grondstoffenfabriek op het gebied van cellulose te bevorderen en op termijn de keten voor cellulose te sluiten. 

Naast kennisdeling over de productie en verwaarding van cellulose uit afvalwater, heeft dit symposium nadrukkelijk een doelstelling om alle betrokkenen uit de keten te betrekken bij het onderwerp. Inhoud ontmoet beleid, producent ontmoet verwerker en afnemer; de afvalwaterwereld ontmoet de biobased economy.