Persbericht Symposium Slibontwatering

Besparen op kosten, energieverbruik en milieubelasting

Op donderdag 14 september verzamelen zich in het Spoorwegmuseum in Utrecht ruim 120 wetenschappers, professionals en bedrijven die zich bezig houden met het ontwateren en afzetten van zuiveringsslib. Tijdens het symposium Slibontwatering staan nieuwe technieken en technologieën centraal die door waterschappen worden ingezet of onderzocht binnen het zuiveringsproces. En zodoende misschien niet alleen leiden tot efficiënt zuiveren, maar ook tot kostenbesparing. Of energiebesparingen. Wellicht zelfs bijdragen aan verminderde milieubelasting.

Lees hier het volledige persbericht: 170911-persbericht symposium slibontwatering

Symposium slibontwatering 14 september

Wat zijn de succesverhalen? Wat werkt wel en wat niet? Wat is de stand van zaken met betrekking tot techniek, technologie en onderzoek? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar inspireren? Tijdens het symposium bespreken we verschillende cases en wisselen we ervaringen uit. Het belooft een inspirerende dag te worden, dankzij een gevarieerd programma en verschillende parallelsessies.

Techniek, technologie en onderzoek
Het ontwateren en afzetten van zuiveringsslib is voor de waterschappen (nog steeds) de belangrijkste en grootste kostenpost in het zuiveringsproces. Op dit moment wordt een aantal technieken en technologieën door waterschappen ingezet of onderzocht om kostenbesparingen te realiseren. Denk hierbij aan:
• toevoegen van toeslagstoffen, zoals uit afvalwater teruggewonnen cellulose om de ontwatering te verbeteren;
• het verdergaand ontwateren door te drogen, zodat op transport en afzet kan worden bespaard en slib als brandstof kan dienen;
• het verminderen van de slibproductie door een voorbehandeling waarmee de omzetting in de gisting wordt verhoogd en ook nog eens meer energie kan worden opgewekt;
• het efficiënter inzetten van vlokmiddelen om te besparen op chemicaliën en het droge stofgehalte van het ontwaterde slib te verhogen.

Programma
Het definitieve programma wordt uiterlijk halverwege juli bekendgemaakt.

Locatie
Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW, Utrecht

Aanmelden
Bent u werkzaam in de afvalwatersector en altijd geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen? Wilt u op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt? Meld u dan nu aan voor deze bijeenkomst. Nu aanmelden


Bezoek ons op de Aqua Nederland Vakbeurs

Van 21 tot en met 23 maart 2017 bent u van harte uitgenodigd op onze stand. Brightwork laat daar namens het consortium onze innovaties zien en praten u bij over de laatste stand-van-zaken omtrent ons CADoS project! Die resultaten zijn veelbelovend en leiden tot significante voordelen in de afvalwaterzuivering. De moeite van een bezoekje meer dan waard. U vindt Brightwork op standnummer 215. Graag tot ziens!

Onderzoek efficiëntie omzetten zeefgoed

De Rijksuniversiteit Groningen is een van de projectpartners in het project CADoS en doet algeheel onderzoek naar zeefgoed. De uitkomsten van de onderzoeken zijn interessant voor het project CADoS en kunnen eventueel in het project weer worden toegepast.

Onderzoek efficiëntie omzetten zeefgoed
Op 13 april 2016 heeft Seyed Mohammad Dara GHASIMI zijn proefschrift ‘Bio-methanation Of Fine Sieved Fraction Sequestered From Raw Municipal Sewage’ verdedigd aan de TU Delft. GHASIMI heeft onderzocht wat de efficiëntie is van het omzetten van zeefgoed in methaan, in mesofiele en thermofiele vergisters.

Uitkomsten onderzoek
De thermofiele vergisters hadden een lange tijd nodig voordat zeefgoed optimaal werd vergist. Na deze aanpassingstijd was de thermofiele vergister efficiënter dan de mesofiele vergister. Verder bleek uit zijn onderzoek dat zeefgoed beter omgezet kan worden dan ongebruikt toiletpapier. Dit kan betekenen dat zeefgoed ook andere organische componenten bevat dan alleen restanten toiletpapier en/of dat schoon toiletpapier remmers voor het vergistingsproces bevat.

CAdoS op de Innovation Expo 2016

Op donderdag 14 april vond de Innovation Expo 2016 plaats in Amsterdam. Dit evenement stond in het teken van de Sustainable Urban Delta. De Expo toonde 200 exposanten en 25 topsprekers lieten zich uit over innovatie en de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, voedselzekerheid en vergrijzing. Project CADoS was één van de 200 innovaties die werd gepresenteerd.

Terugwinnen grondstoffen uit afvalwater
CADoS is één van de vele projecten in Nederland die gericht is op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater voor hergebruik. Onder de vlag van de Energie- en Grondstoffenfabriek presenteerden verschillende waterschappen hun project in een levensgrote waterbuis. Waterschap Noorderzijlvest stond er namens het CADoS consortium.

Wetenschap, beleid en commercie ontmoeten elkaar
Op de Expo kwamen zo’n 4000 bezoekers af, waaronder buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers. Met de Expo had Nederland tijdens het voorzitterschap van de EU een platform dat is bezocht door de Europese raad van transportministers onder leiding van minister Schultz en door de Europese raad van milieuministers onder leiding van staatssecretaris Dijksma.

Sustainable Urban Delta
Het thema van deze Expo was de Sustainable Urban Delta. Onder deze noemer daagde de organisatie innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen, zoals waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, zorg, circulair bouwen, etc.

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent weliswaar geen megastad, maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie.

Meer informatie: http://www.innovatie-estafette.nl/

Innovation Expo 1 web
Innovation Expo 2 web

CADoS op Aquatech

Van 3 tot en met 6 november vindt de 25e editie van het vakevenement Aquatech Amsterdam plaats. Aquatech is het vakevenement voor de watersector waar nieuwe initiatieven en mogelijkheden worden gepresenteerd.

In het Holland Business Pavilion presenteren Nederlandse watertechnologiebedrijven zich. Ook Brightwork is aanwezig (standnummer 07-424) en brengt, namens de projectpartners, CADoS onder de aandacht.

Banner CADoS

Relatiedag BWA op rwzi Ulrum

Donderdag 17 september organiseerde BWA een relatiedag op de rwzi Ulrum. BWA is de leverancier van de fijnzeef voor CADoS en organiseerde deze dag in aansluiting op een eigen in 2014 georganiseerd symposium over de mogelijkheden van cellulosehergebruik.

Programma
Bob van Zanten, bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest heette de deelnemers welkom, waarna de groep in tweeën werd gesplitst. De ene groep kreeg een rondleiding over het terrein met uitleg van de CADoS-installatie. Terwijl de andere groep drie lezingen bijwoonde:
– Presentatie waterschap Noorderzijlvest door Martijn de Vries: “CADoS: van stoelgang naar vooruitgang”
– Presentatie BWA door Coos Wessels: “Afvegen en dan weggooien. En dan?”
– Presentatie Water Alliance door Bart Volkers

Na de pauze wisselden de groepen. BWA kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

IMG-20150918-WA0003

CADoS gepresenteerd op WEFTEC

Water Alliance realiseert in samenwerking met het NWP, ENVAQUA, het Innovatie Attaché Netwerk in Washington en het Nederlands Consulaat in Chicago een collectieve beursdeelname op de WEFTEC in Chicago van 26-30 september 2015. Het Netherlands Water Pavilion vormt het middelpunt van de Nederlandse activiteiten tijdens de WEFTEC met daarin een Holland innovation & inspiration hotspot. In de hotspot worden een aantal innovatieve projecten met een poster onder de aandacht gebracht, waaronder CADoS: 1508WA-WEFTEC-Brightwork-def

CADoS deelt kennis in binnen- en buitenland

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van het CADoS-project. Zo kan worden gewerkt aan verdergaande technologieontwikkeling op het gebied van ontwatering. En het gebruik van cellulosehoudende reststromen voor energieopwekking. Door onze ervaringen en kennis te delen hopen wij draagvlak te creëren om de ontwikkelde oplossingsrichting in de markt te positioneren en de CADoS-technologie breed in de markt te zetten.

De afgelopen maanden is het project CADoS op verschillende platforms genoemd, verschenen en gepresenteerd.

  • Zo waren Brightwork en waterschap Noorderzijlvest aanwezig op het symposium ‘Slib eruit halen wat er in zit’, georganiseerd vanuit STOWA.
  • Bracht de gemeenteraad De Marne een bezoek aan de rwzi Ulrum.
  • Publiceerde de Telegraaf op 30 juni een artikel over de fijnzeeftechniek. Hierin werd CADoS als voorbeeld genoemd.
  • Is CADoS gepresenteerd op het congres ‘From green forest to green commodity chemicals’ in Zweden.
  • Is CADoS gepresenteerd op de Water Summit Milwaukee in Amerika.
  • Is CADoS gepresenteerd als één van de innovatieve projecten waaraan studenten een bijdrage kunnen leveren. Dit tijdens de uitreiking van studiebeurzen door CEW Leeuwarden.

150519 - bezoek gemeenteraad De Marne (2)

CADoS wint Waterinnovatieprijs!

Het project CADoS heeft de Waterinnovatieprijs 2014 voor de categorie Schoon water gewonnen! De jury sprak lovende woorden over het project:

Een slimme vondst en vraaggestuurd systeem, dat past in het streven naar grondstof terugwinning. Het hergebruikte cellulose als grondstof bespaart energie, chemicaliën, ontwatert het slib beter en laat fosfaat in het slib zitten. Het systeem borduurt voort op bestaande toepassingen, maar het gebruik van cellulose als hulpstof bij de slibontwatering is zeker vernieuwend. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking in de ‘gouden driehoek’.

U kunt het volledige Juryrapport Waterinnovatieprijs 2014 hier lezen.

Waterinnovatieprijs
De prijs bestaat uit een glazen kunstwerk van meester-glasblazer Gert Bullée, een oorkonde en een begeleidingstraject door een innovatiemakelaar. Samen met de innovatiemakelaar wordt een traject uitgestippeld om de innovatie verder te helpen. Het gaat om een begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro dat wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water.

De Unie van Waterschappen reikt ieder jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovaties die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Uit de 135 inzendingen zijn door een deskundige jury vier winnaars uitgeroepen in de categorieën: Droge voeten, Schoon water, Voldoende water en Ruimte voor innovatie.

Jury en winnaars Waterinnovatieprijs 2014