CADoS genomineerd voor Waterinnovatieprijs 2014

Het project CADoS is door de Unie van Waterschappen genomineerd voor de ‘Waterinnovatieprijs 2014’ in de categorie Schoon Water.

WI-label-genomineerd

Waterinnovatieprijs
De Waterinnovatieprijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2014 en de Publieksprijs.

Publieksprijs
Dit jaar wordt naast de waterinnovatieprijs voor het eerst een publieksprijs uitgereikt. Van woensdag 5 november tot maandag 1 december kan gestemd worden op het project CADoS via www.waterinnovatieprijs.nl.

Prijsuitreiking
Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 2 december bij Inn Style in Maarssen maakt juryvoorzitter Annemieke Nijhof, CEO Tauw Group B.V., de winnaars in de vier categorieën bekend. Daarnaast zal de publieksprijs worden uitgereikt. Met de uitreiking van de Waterinnovatieprijs benadrukken de waterschappen het belang van innovatie, het delen van ‘good practices’ en onderlinge samenwerking tussen het bedrijfsleven/MKB, kennisinstellingen, overheden en iedereen met een passie voor het waterbeheer in Nederland.

CADoS genomineerd ‘Waterinnovator of the Year 2014’

Tijdens het congres Watervisie, donderdag 6 november, wordt de verkiezing van de Waterinnovator of the Year 2014 gehouden. Daarbij gaat het om innovatieve projecten rond waterzuivering. De winnaar wordt aan het eind van het congres bekendgemaakt. CADoS is één van de drie finalisten! U kunt uw stem uitbrengen via:

 

http://www.utilities.nl/verkiezing-waterinnovator-of-the-year-2014.146812.lynkx

 

IMG_1504

Bijzondere ‘zeef’ op rioolwaterzuivering Ulrum in gebruik genomen

Op vrijdag 19 september is op de rioolwaterzuivering in Ulrum een fijnzeefinstallatie in gebruik genomen. Een bijzondere mijlpaal binnen het project CADoS (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge), waarin overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken. De fijnzeef haalt cellulose, grotendeels afkomstig uit ons toiletpapier, uit het rioolwater. De cellulosevezels worden daarna ingezet om het zuiveringsslib verder te ontwateren. Daardoor zijn minder chemicaliën nodig en worden kosten bespaard. Van het restproduct wordt biogas gemaakt. Goed voor ons milieu en portemonnee dus.

onthulling bord

De komende drie jaar wordt onderzocht hoe goed deze innovatieve toepassing in de praktijk werkt en welke invloed het heeft op de bedrijfsvoering van de zuivering. Er vinden verschillende onderzoeken plaats naar de effecten van het toevoegen van cellulose aan het slib. Maar ook naar het afvalproduct dat overblijft; zeefgoed met cellulose. Met hoeveel procent vergroten we de biogasopbrengst op deze manier? En welke mogelijkheden zijn er om het zeefgoed als grondstof te gebruiken voor bijvoorbeeld bio-plastics, vulmiddel voor asfaltering of isolatiemateriaal?

Laboratoria en praktijklocatie
De onderzoeken vinden plaats in verschillende laboratoria en op de proeflocatie in Ulrum. De rioolwaterzuivering van het waterschap Noorderzijlvest is speciaal voor dit project aangepast. De afgelopen weken is er een extra gebouw geplaatst waarin de fijnzeef huist. Vrijdagochtend is de fijnzeefinstallatie in het bijzijn van projectpartners, regionale bestuurders en andere belangstellenden feestelijk in gebruik genomen. Bob van Zanten, dagelijks bestuurslid waterschap Noorderzijlvest: “Jaarlijks wordt er in Nederland 200.000 ton papier gebruikt en doorgespoeld. Maar we kunnen meer met toiletpapier dan je ooit gedacht had. Het is geen afvalproduct meer, maar een grondstof. Met duurzaamheid als doel. En voor het waterschap ontstaat een perspectief om de zuiveringskosten omlaag te brengen. Vandaag is een uniek project gestart”.

Krachtige samenwerking
Binnen het project werken onderzoeksinstellingen samen met het bedrijfsleven en de overheid. De zes projectpartners (waterschap Noorderzijlvest, Brightwork B.V., Attero, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology en Wetterskip Fryslân) vinden in elkaar een krachtige samenwerking. Daarnaast wordt CADoS gesubsidieerd door de drie noordelijke provincies en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord. Eise van der Sluis, directeur SNN: “Innoveren is leuk. We krijgen jaarlijks veel goede projectvoorstellen binnen. Het is altijd lastig om die tegen de meetlat van de subsidievoorwaarden aan te leggen. Maar CADoS was eigenlijk een project waar geen gat in te schieten viel. Sterker nog, CADoS past prima binnen de nieuwe subsidievoorwaarden van de Noordelijke Innovatie Agenda”.

Meetmethode cellulose ontwikkeld

Het CADoS-proces kenmerkt zich door het afscheiden van cellulose om het vervolgens te benutten voor het ontwateren van zuiveringsslib. Voor de optimalisatie van dit proces is het van belang meer te weten te komen over de hoeveelheid cellulose die gedurende de dag wordt aangevoerd met het afvalwater.

 

Na een inventarisatie door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bleek, dat er nog geen eenduidige en betrouwbare meetmethode naar cellulose beschikbaar was. Dit heeft er toe geleid dat de Lena Faust van de RUG aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een methode en is daarin geslaagd. Er is nu een betrouwbare methode om cellulose te meten in afvalwater en slib. De methode maakt gebruik van de enzymatische omzetting van cellulose naar glucose en dat goed is te meten. Onderdeel van het ontwikkelingstraject was ook de voorbewerking van het monster en de keuze voor het juiste enzym.

Meer details over de methode zijn te vinden in de poster die is gepresenteerd op het Cellulose symposium van 19 juni 2014: Poster_Cellulose symposium

Meetmethode concentratie cellulose - RUG

Ingebruikname proefinstallatie 19 september

Op vrijdag 19 september van 10.00-12.00 uur nemen wij de proefinstallatie van CADoS officieel in gebruik. Wij nodigen u van harte uit bij deze handeling aanwezig te zijn. Verschillende sprekers vertellen u meer over dit bijzondere project en wij leiden u graag rond over de rioolwaterzuivering.

Op de Uitnodigingskaart CADoS staat hoe u zich kunt aanmelden.

Uitnodigingskaart CADoS

Internationale belangstelling voor CADoS

De CADoS technologie geniet internationale belangstelling. Er worden gesprekken gevoerd in de USA en het Verenigd Koninkrijk met potentiële partners en klanten. Het doel is het opzetten van strategische allianties en het doorrekenen van specifieke business cases om te komen tot concrete projecten. Brightwork zal hiervoor onder andere aanwezig zijn op de WEFTEC in New Orleans, begin oktober 2014. WEFTEC is de grootste beurs in Noord-Amerika op het gebied van watertechnologie en waterkwaliteit.

CADos goes international

Intellectueel eigendom CADoS technologie vastgelegd

Recent is de door het waterschap Noorderzijlvest en Brightwork gezamenlijk ontwikkelde technologie, die de basis vormt voor het CADoS project, vastgelegd in de vorm van een patentaanvraag. Hiermee is een goede basis gelegd onder het project. Met CADoS wordt beoogd de waardevolle grondstof cellulose, die in afvalwater zit, in de keten in te zetten. Binnenkort wordt op de rioolwaterzuivering Ulrum een proefinstallatie in gebruik genomen, waarmee een uitgebreid testprogramma wordt doorlopen. Voor de ontwikkelde technologie is inmiddels in binnen- en buitenland veel interesse.

Fijnzeef afgenomen en Ulrum bijna gereed

De rioolwaterzuivering in Ulrum wordt deze zomer gereed gemaakt voor de CADoS-proefinstallatie. We zijn op dit moment volop aan het ontwerpen en inrichten. De fijnzeef hebben de betrokken partijen tijdens een werkbezoek aan Salsnes in Noorwegenafgenomen. Zoals het nu lijkt gaat de zeef binnenkort op transport richting Ulrum.

Voordat we de proefinstallatie in gebruik nemen, wordt op rwzi Ulrum een uitgebreide meetcampagne gestart om de “0-status” van de zuivering vast te kunnen leggen.

Dit is dé fijnzeef die straks in Ulrum staat. Martijn de Vries en Klaas Vleems van waterschap Noorderzijlvest staan naast de zeef.

Dit is dé fijnzeef die straks in Ulrum staat. Martijn de Vries en Klaas Vleems van waterschap Noorderzijlvest staan naast de zeef.

Website CADoS live!

liveEen project met het predicaat wereldprimeur moet ook in de ‘lucht’ te vinden zijn. Daarom is er een website ontwikkeld over CADoS, die sinds 11 april live is. Op deze website leest u over het wat en hoe van CADoS, maar vooral ook over waarom we dit project starten. Lees en verwonder!

CADoS in een notendop
Project CADoS heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ulrum te ontwikkelen en bouwen. Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. Met dit project beogen de samenwerkingspartners voordelen op economisch en technologisch vlak te behalen.

Afvalwater  dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. Het project is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en de afgescheiden vaste stof te benutten voor  de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energie-opbrengst uit biogas in de slibgisting.

Waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen binnen project CADoS. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn. De zes partijen hebben elk een praktisch en financieel aandeel in het project, maar ook elk eigen doelen en belangen.

Laatste nieuws
Regelmatig publiceren we op deze website het laatste nieuws rond CADoS, bijvoorbeeld over mijlpalen of onderzoeksresultaten. Om hiervan op de hoogte te blijven, kunt u de pagina ‘nieuws’ bekijken. Op de pagina ‘publicaties’ vindt u de verzameling van zowel eigen als perspublicaties. Het is ook mogelijk om middels de rss-feed van CADoS op de hoogte te blijven. Hiervoor kunt u het adres http://www.cados.nl/en/feed/ aan uw rss-reader toevoegen of klikken op ‘rss’ onderaan de website.

Tekstgericht
De website is nu nog erg tekstueel ingestoken. Binnenkort plaatsen we ondersteunende beelden bij de teksten.

Vragen of meer info?
Heeft u vragen over CADoS? U vindt onder ‘contact’ de contactgegevens per partij. Als u meer informatie wenst over de website, kunt u contact opnemen met waterschap Noorderzijlvest:  Lydia Balkema, 050 309 9581.

Hoor over CADoS op de volgende symposia

ImageDisplayIn april en juni aanstaande zijn symposia waar het afvangen en benutten van cellulose centraal staat en CADoS vanuit dat vertrekpunt ook relevant is. U leest per symposium een toelichting hieronder.

Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen
Datum:  29 april 2014

Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen. Welke zijn dat? Hoe ontsluit je die? Kunnen hieruit producten ontwikkeld worden met succesvolle marktkansen? Deze vragen spelen bij waterschappen en bedrijven in hun streven naar terugwinning van grondstoffen ter bevordering van duurzamer waterbeheer en ontwikkeling van nieuwe markten.

Verschillende partijen – waaronder waterschap Noorderzijlvest – organiseren een themabijeenkomst met workshops voor MKB-bedrijven, waar de kansen om innovatief te ondernemen toelicht worden.

Toiletpapier uit afvalwater
Datum: 19 juni 2014

De terugwinning van cellulose uit afvalwater is een van de speerpunten van de Waterschappen. Om dit te realiseren is de werkgroep Cellulose opgericht als onderdeel van de Grondstoffenfabriek. Deze werkgroep heeft als doel om de transitie van afvalwaterzuivering naar grondstoffenfabriek op het gebied van cellulose te bevorderen en op termijn de keten voor cellulose te sluiten. 

Naast kennisdeling over de productie en verwaarding van cellulose uit afvalwater, heeft dit symposium nadrukkelijk een doelstelling om alle betrokkenen uit de keten te betrekken bij het onderwerp. Inhoud ontmoet beleid, producent ontmoet verwerker en afnemer; de afvalwaterwereld ontmoet de biobased economy.