Projectpartners

Waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen binnen project CADoS. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn. De zes partijen hebben elk een praktisch en financieel aandeel in het project, maar ook elk eigen doelen en belangen.

Contactpersoon | Dhr. M.L. Kwak
Adres | Vamweg 7, 9418 TM Wijster
Tel | 088 550 10 00
E-mail | marco.kwak@attero.nl
Web | www.attero.nl

Contactpersoon | Ir. J.W. Wouters
Adres | Pieter Zeemanstraat 9, 8606 JG Sneek
Tel | 0515 429 982
E-mail | h.wouters@brightwork.nl
Web | www.brightwork.nl

Contactpersoon | Ing. Q.G. Adema
Adres | Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden
Tel | 058 210 0919
E-mail | q.g.adema@cew-leeuwarden.nl
Web | www.cew-leeuwarden.nl

Contactpersoon | Prof. MSc G.J.W. Euverink
Adres | Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
Tel | 050 - 363 91 11
E-mail | g.j.w.euverink@rug.nl
Web | www.rug.nl

Contactpersoon | Drs. B. van Zanten
Adres | Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Tel | 050 - 304 89 11
E-mail | b.vanzanten@noorderzijlvest.nl
Web | www.noorderzijlvest.nl

Contactpersoon | Ing. Y. van de Kooij
Adres | Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Tel | 058 - 292 2222
E-mail | yvanderkooij@wetterskipfryslan.nl
Web | www.wetterskipfryslan.nl