Attero B.V.

attero+logo+2jpgAttero verwerkt als grote Nederlandse reststoffenverwerker het afval van 6 miljoen huishoudens en vele bedrijven. Attero streeft naar duurzame oplossingen voor het verwerken van deze reststromen. Het doel is zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en reststromen om te zetten in duurzame energie en grondstoffen en nutriënten.

Rol binnen CADoS
In totaal wordt in Nederland circa 1,4 miljoen ton slib geproduceerd door de gezamenlijke waterschappen. Een stroom die voor Attero een potentiële energiebron is voor duurzame/groene energie (biogas, warmte en elektriciteit) maar in de toekomst ook als belangrijke grondstoffenbron zal worden ingezet.  Attero heeft een visie ontwikkeld  die zich richt op een transitie van een primaire afvalverwerker naar een producent van grondstoffen, duurzame energie en nutriënten uit deze reststromen. Het terugwinnen van cellulosehoudend zeefgoed in Nederland speelt daarbij een belangrijke rol. De markt voor zeefgoedproductie in de communale sector is nog nauwelijks ontwikkeld in Nederland, terwijl hieruit wel een grote potentiële grondstofwinst te behalen valt. Meer dan 200.000.000 kilo cellulose, dat zijn heel veel bomen!

Doel
Primaire doelstelling van het CADoS-project is om de weg te plaveien naar grondstoffenproductie uit hoog cellulosehoudende afvalstoffen via verwaardingsroutes. De eerste winst ligt in de besparing op energie en chemicaliën bij de waterschappen op de RWZI en in het verminderde transport na ontwatering. De eerste stap bij Attero zal de groengasproductie (biogas van aardgaskwaliteit) zijn. Vervolgens zal het verder ontwikkelen van processen leiden tot het terugwinnen van hoogwaardige grondstoffen en nutriënten, die ingezet kunnen worden bij de productie van afbreekbare kunststoffen, kunstmestvervangers, etc. Bovendien sluit het verwerken van de zeefgoedvezels goed aan bij de verwaarding van andere cellulosehoudende reststromen zoals hout, papier, luiers en drankenkartons.