Brightwork B.V.

Logo_BrightworkBrightwork is actief op het vlak van industriële en huishoudelijke (afval)waterzuivering, slibbehandeling en energiemanagement. Naast het opstellen van strategische masterplannen en haalbaarheidsstudies richt het  bedrijf zich nadrukkelijk op technologie-ontwikkeling, bij voorkeur in nauwe samenwerking met zowel eindgebruikers als kennisinstituten. Brightwork is actief  betrokken bij verschillende pilotonderzoeken. Ontwikkelde nieuwe technologie wordt vertaald in praktisch toepasbare installaties, met als doel (internationale) vermarkting.

Rol binnen CADoS
Brightwork heeft sinds 2010 een belangrijke kennispositie opgebouwd op het gebied van fijnzeeftechnologie. Proefonderzoek naar gerichte toepassingen van de technologie heeft daartoe geleid. Fijnzeeftechniek wordt beschouwd als een technologie die de aankomende jaren een doorbraak zal maken in de afvalwaterzuiveringssector, vanwege de belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de waterschappen om te komen tot grondstoffenhergebruik.

Doel
Het project CADoS sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het bedrijf om te komen tot duurzame en economisch verantwoorde oplossingen in de afvalwaterzuivering, energiehuishouding en grondstoffenverwaarding. De praktische ontwikkeling van de nieuwe zuiveringsopzet moet leiden tot internationale vermarkting ervan.