Wetterskip Fryslân

logo WFOnder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houdt het waterschap het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Dit doet ze voor landbouw, natuur en industrie. Wetterskip Fryslân zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. En beheert en bewaakt dijken, kaden en oevers voor de veiligheid van de bewoners..Wetterskip Fryslân doet dit milieubewust, klantgericht en tegen zo laag mogelijke kosten.

Doel
Met de deelname aan het project CADoS wil Wetterskip Fryslân het zuiveringsproces verder verbeteren , zodat de kosten voor het zuiveren minder worden . Daarnaast wil het  natuurlijk de opgedane kennis toepassen op de eigen installaties. Wetterskip Fryslân overweegt de technologie fijnzeven op de RWZI’s rwzi van één of meerdere Waddeneilanden toe te passen.  Door de productie van duurzame energie en biogrondstoffen (o.a. cellulose, bioplastics en fosfaat) te ondersteunen geeft ze invulling aan het eigen duurzaamheidstatement . Naast CADoS houdt Wetterskip Fryslân zich bezig met andere mogelijkheden, zoals het toepassen van fijnzeven, grondstoffen terugwinnen (Biobased Economy), toepassing van struvietreactoren en nieuwe manieren van slibontwatering.